<<< wstecz

„Przedszkolaki w bibliotece” – zakończenie zajęć

13 czerwca 2017 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyły się ostatnie (w roku szkolnym 2016/2017) zajęcia pod nazwą „Przedszkolaki w bibliotece”, w których uczestniczyły dzieci wraz ze swoimi mamusiami. Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz książeczki.

Cykliczne, bezpłatne zajęcia pod nazwą „Przedszkolaki w bibliotece” prowadzone są w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach od 1999 roku. Są one adresowane do czteroletnich dzieci, które uczestniczą w nich wraz z jednym z rodziców. Ich celem jest przede wszystkim: uświadomienie dzieciom i rodzicom, że książka uczy, bawi i wychowuje oraz popularyzacja książki i biblioteki wśród najmłodszych dzieci i ich rodziców. Podczas zajęć dzieci poznają nowe bajeczki, wiersze i piosenki, uczestniczą w zabawach ruchowych i plastycznych oraz w inscenizacjach teatralnych (jako widzowie). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają jedną godzinę.

W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy na zajęcia we wtorki o godzinie 11:00.

Udział dziecka w zajęciach należy zgłosić w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży - ul. Białostocka 25, tel. 85 716 27 43 - do 31 sierpnia 2017 roku.

Barbara KuprelOpublikowano:2017-06-17 08:28:16