<<< wstecz

ZMIANY W WYCINCE DRZEW!

W dniu 17 czerwca weszła w życie zmiana ustawy o ochronie przyrody. Wprowadziła ona znaczne zmiany szczególnie w przypadku osób fizycznych, które będą usuwać drzewo na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Zgodnie z zapisami powyższej ustawy zgłoszeniu podlegają drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nad gruntem przekracza:
80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;
50 cm – dla pozostałych gatunków drzew – nie dotyczy to drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
Osoba fizyczna, która będzie usuwała drzewo na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a jego obwód jest większy niż wyżej wymienione, przed jego usunięciem powinna zgłosić się do Referatu Gospodarki i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Mońkach, pokój nr 101, celem dokonania zgłoszenia o zamiarze wycinki drzewa. Należy przy tym pamiętać, iż zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomości. W przypadku współwłasności niezbędne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub pełnomocnictwa do występowania w ich imieniu.

Wszelkie zapytania i wątpliwości w interpretacji nowych przepisów prosimy kierować do Urzędu Miejskiego w Mońkach, pok. 101, lub telefonicznie pod nr tel.: 85 716 26 10.
Druki zgłoszenia dostępne są w pokoju nr 101 Urzędu Miejskiego w Mońkach oraz na stronie internetowej www.um-monki.pl w zakładce druki do pobrania.


Pliki do pobrania:


– zgłoszenie usunięcia drzewa docx

Opublikowano:2017-06-21 21:26:39