<<< wstecz

GAZ ZIEMNY W MOŃKACH

W dniu 26 czerwca 2017r. w Urzędzie Miejskim w Mońkach została podpisana umowa
na budowę sieci gazowniczej w mieście Mońki pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa spółka z o.o z wykonawcą sieci Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne Ewa Truchan (lider konsorcjum) w Suwałkach ul. Leśna 5.

Polska Spółka Gazownictwa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, miasto Mońki zasilać będzie w oparciu o technologię regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG).

W perspektywie czasu zasilane miasto w gaz ziemny planowane jest w sposób liniowy
z projektowanego gazociągu Polska – Litwa.

Sieć gazowa będzie budowana zgodnie z uzgodnioną koncepcją tj. ok. 5000 m (co nie wyklucza dalszej rozbudowy sieci na terenie całego miasta). Dalsza rozbudowa sieci gazowej odbywać się będzie już w oparciu o ilość chętnych osób, tj. złożonych wniosków o przyłączenie do sieci gazowej. Ilość wniosków jest znacząca pod względem dalszej rozbudowy (im więcej chętnych, tym większy zakres sieci możliwy jest do rozbudowy).

Przyłącza budowane są do linii granicy działki – linii ogrodzenia. Szafka gazowa wraz
z urządzeniami montowana jest przez PSG w ramach poniesionej opłaty przyłączeniowej.

Opłata przyłączeniowa wynosi 1932 zł netto + VAT (dot. przyłączy do 15 m i odbiorców,
u których moc przyłączanych urządzeń nie przekracza 10m3/h –
czyli moc urządzeń nie jest większa niż 100kW) koszt budowy sieci jest ponoszony przez Przedsiębiorstwo Gazownicze (domy mieszkalne).

W przypadku odbiorców, u których moc przyłączanych urządzeń jest większa niż 10m3/h – czyli moc urządzeń jest większa od 100kW – opłata przyłączeniowa jest uzależniona od zadeklarowanej mocy. Do dodatkowych kosztów klienta – mieszkańca należy uwzględnić koszt budowy instalacji doziemnej (odcinek od szafki gazowej do budynku), koszt budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku oraz zakup pieca gazowego.

Wykonawca sieci gazowej w Mońkach, czyli Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne Ewa Truchan – Lider Konsorcjum planuje rozpocząć budowę 2 stycznia 2018r. i zakończy 31 maja 2018 r.

Informacje dotyczące zasad przyłączenia do sieci gazowej można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Mońkach (pokój 202), oraz są dostępne na stronie internetowej www.psgaz.pl
w zakładce: Dla klienta – Przyłączenie do sieci gazowej.

Każdy osoba zainteresowana przyłączeniem do sieci gazowej powinna złożyć wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia, którego druk można pobrać w Urzędzie Miejskim w Mońkach (pokój 202) oraz ze strony internetowej www.psgaz.pl w zakładce: Dla klienta – Przyłączenie do sieci gazowejhttps://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla grupy przyłączeniowej B podgrupy I

Przykład - konieczność budowy nowego przyłącza gazowego.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla grupy przyłączeniowej A lub B podgrupy II.Opublikowano:2017-06-27 13:08:52 r.