tło strony
<<< wstecz

GAZ ZIEMNY W MOŃKACH

W dniu 26 czerwca 2017roku w Urzędzie Miejskim w Mońkach została podpisana umowa na budowę sieci gazowniczej w mieście Mońki pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa spółka z o.o z wykonawcą sieci Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne Ewa Truchan (lider konsorcjum) w Suwałkach ul. Leśna 5.

Polska Spółka Gazownictwa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, miasto Mońki zasilać będzie w oparciu o technologię regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG).

W perspektywie czasu zasilane miasto w gaz ziemny planowane jest w sposób liniowy z projektowanego gazociągu Polska – Litwa.

Sieć gazowa będzie budowana zgodnie z uzgodnioną koncepcją tj. ok. 5000m (co nie wyklucza dalszej rozbudowy sieci na terenie całego miasta). Dalsza rozbudowa sieci gazowej odbywać się będzie już w oparciu o ilość chętnych osób, tj. złożonych wniosków o przyłączenie do sieci gazowej. Ilość wniosków jest znacząca pod względem dalszej rozbudowy ( im więcej chętnych, tym większy zakres sieci możliwy jest do rozbudowy).

Przyłącza budowane są do linii granicy działki – linii ogrodzenia. Szafka gazowa wraz z urządzeniami montowana jest przez PSG w ramach poniesionej opłaty przyłączeniowej.

Opłata przyłączeniowa wynosi 1932 zł netto (dot. przyłączy do 15 m i odbiorców, u których moc przyłączanych urządzeń nie przekracza 10m3/h – czyli moc urządzeń nie jest większa niż 100kW) koszt budowy sieci jest ponoszony przez Przedsiębiorstwo Gazownicze (domy mieszkalne).

W przypadku odbiorców, u których moc przyłączanych urządzeń jest większa niż 10m3/h – czyli moc urządzeń jest większa od 100kW –opłata przyłączeniowa jest uzależniona od zadeklarowanej mocy. Do dodatkowych kosztów klienta –mieszkańca należy uwzględnić koszt budowy instalacji doziemnej (odcinek od szafki gazowej do budynku), koszt budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku oraz zakup pieca gazowego.

Wykonawca sieci gazowej w Mońkach, czyli Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne Ewa Truchan – Lider Konsorcjum planuje rozpocząć budowę 02 stycznia 2018r. i zakończy 31 maja 2018r.

Wszelkie informacje odnośnie zasad przyłączenia do sieci gazowej można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Mońkach (pokój 202), oraz są dostępne na stronie internetowej www.psgaz.pl w zakładce: Dla klienta – Przyłączenie do sieci gazowej.

Opublikowano:2017-06-27 13:08:52 r.