<<< wstecz

X GALA NAUKI I SPORTU

W dniu 23 czerwca 2017r. w sali sportowej Zespołu Szkół w Mońkach odbyła się X Gala Nauki i Sportu.Tradycyjnie już po raz dziesiąty zostały wręczone dla uczniów naszej gminy Stypendia Burmistrza Moniek za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i twórczości artystycznej. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, rodzice, dyrektorzy szkół i zaproszeni goście.Po zakończeniu wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Łącznie nagrodzono 159 uczniów, zawodników, instruktorów i trenerów, w tym:

• Stypendia w nauce (laureaci wojewódzkich etapów konkursów przedmiotowych) - 26 osób
• Stypendia w twórczości artystycznej (zdobywcy nagród w zakresie twórczości artystycznej na poziomie wojewódzkim) - 22 osoby
• Stypendia w sporcie (za zajęcie I, II, III miejsca w zawodach na szczeblu wojewódzkim) – 85 osób
• Nagrodę za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym otrzymało 15 zawodników i 11 instruktorów – trenerów.


Opublikowano:2017-06-28 13:34:18