<<< wstecz

Zbiórka popiołu

Urząd Miejski w Mońkach informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/233/17 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 31 maja 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mońki w miesiącu lipcu 2017 roku będzie prowadzona selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych w terminie odbioru worków z odpadami segregowanymi.
W okresie od 1 września 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku zbiórka popiołu z palenisk domowych prowadzona będzie zgodnie z harmonogramem.

POPIÓŁ ODBIERANY BĘDZIE WYŁĄCZNIE
W WORKACH BEZBARWNYCH Z NAPISEM „POPIÓŁ”

Popiół z palenisk domowych należy gromadzić w sposób selektywny, to znaczy że nie może być wrzucany do pojemnika z innymi odpadami zmieszanymi. Umieszczenie popiołu w pojemniku na odpady zmieszane będzie skutkowało nieodebraniem odpadów, a także koniecznością zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszenia wyższych opłat według stawek dla odpadów niesegregowanych.

Istnieje również możliwość przekazania popiołu poza harmonogramem poprzez dostarczenie worków do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [ PSZOK ] ul. Kolejowa 21.

Opublikowano:2017-06-29 14:11:11 r.