<<< wstecz

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Kuleszach

W dniu 25 czerwca odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mońki. Uroczystość rozpoczęto mszą św. w kościele
pw. Św. Klary w Kuleszach. Następnie Ksiądz Tadeusz Malinowski poświęcił nowo zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy. Oficjalna część uroczystości odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej w Kuleszach.
Burmistrz Moniek przywitał przybyłych gości. W uroczystości uczestniczyli: Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Włodzimierz Szypcio, Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Marian Magnuszewski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Mońkach mł. bryg. Sławomir Szafrański, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Karol Laskowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mońkach Edward Klepacki, Dyrektor Monieckiego Ośrodka Kultury Dariusz Gwiazda oraz Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mońki. 
Zawody poprowadził Komendant Gminny Andrzej Beczko. Do zawodów przystąpiły wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, które wystawiły łącznie 5 drużyn. Główne konkurencje, tj.: sztafeta pożarnicza i ćwiczenia bojowe były rozgrywane na czas. Na zakończenie Sędzia główny odczytał protokoły Komisji Sędziowskiej podając szczegółowe wyniki w poszczególnych konkurencjach. Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Klepacki oraz Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Marian Magnuszewski wręczyli puchary, dyplomy i pamiątkowe książki, dziękując wszystkim startującym drużynom za udział w zawodach, a Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych za stałą współpracę oraz gotowość bojową i pomoc mieszkańcom gminy. Ochotnicza Straż Pożarna w Kuleszach podziękowała Burmistrzowi Moniek za współpracę, zaangażowanie oraz wsparcie jakiego udziela jednostce.

Klasyfikacja końcowa zawodów:
I miejsce OSP w Mejłach z wynikiem łącznym: 2,07.03 min.
II miejsce OSP w Sikorach z wynikiem łącznym: 2,13.65 min.
III miejsce OSP w Mońkach z wynikiem łącznym: 2,16.54 min.
IV miejsce OSP w Kuleszach z wynikiem łącznym: 2,28.90 min.
V miejsce OSP w Boguszewie z wynikiem łącznym: 2,32.76 min.

Zwycięscy tegorocznych zawodów będą uczestniczyć w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych.

Organizatorem zawodów był: Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski, Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego OSP RP w Mońkach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kuleszach.


Opublikowano:2017-06-29 14:19:27 r.