<<< wstecz

INFORMACJA

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu
1 sierpnia 2017 roku o godzinie 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach
(Dz. U. 2013 poz.96). Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust.3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013 poz96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Rodzaje alarmów i zasad postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych znajdziesz w poradniku:
http://e-podlaski.eu/dokuments/10192/112192/play0-3.swf


Opublikowano:2017-07-29 17:11:37