<<< wstecz

INFORMACJA

Pragniemy poinformować, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku zaprasza wszystkich chętnych do służby w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ochotnicy zainteresowani rozpoczęciem Terytorialnej Służby Wojskowej w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (osoby bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego) i posiadający adres stałego zameldowania na terenie administrowanym przez WKU w Białymstoku (powiat sokólski, moniecki, białostocki oraz miasto Białystok) proszeni są o składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

Szkolenie podstawowe w wymiarze 16 dni rozpocznie się 14 października i będzie trwało do 29 października br.

Szkolenie programowe realizowane będzie minimum w dwa dni wolne od pracy w miesiącu.

WKU w Białymstoku przyjmuje również wnioski ŻOŁNIERZY REZERWY o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej z terminem rozpoczęcia 22 października br. Ochotnicy zainteresowani rozpoczęciem Terytorialnej Służby Wojskowej w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze wojskowej i odbytym przeszkoleniu wojskowym) i posiadający adres stałego zameldowania na terenie administrowanym przez WKU w Białymstoku (powiat sokólski, moniecki, białostocki oraz miasto Białystok) proszeni są o składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.


Terminarz pełnienia służby rotacyjnie:

Szkolenie wyrównawcze w wymiarze 8 dni rozpocznie się 22 października i będzie trwało do 29 października br.

Szkolenie programowe realizowane będzie minimum w dwa dni wolne od pracy w miesiącu.


Kontakt:
WKU w Białymstoku: tel.: 261 398 821, 261 398 260, 261 398 220

Skrzynka poczty elektronicznej: wkubialystok@ron.mil.pl

1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej: tel.: 261 398 691


Z wyrazami szacunku
Szef Wydziału Rekrutacji
Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Białymstoku
mjr Mariusz ZAWADZKI

tel. 261 398 821
Opublikowano:2017-08-30 19:53:29