<<< wstecz

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach


W poniedziałek, 9 października 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach. Sesję poprowadził Przewodniczący rady p. Edward Klepacki. Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Mońki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody za sprzedaż nieruchomości gruntowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
9. Pytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
Opublikowano:2017-10-10 21:32:36