<<< wstecz

Pobieranie krwi w październiku

W niedzielę 08 października 2017 r. w Monieckim Ośrodku Kultury zorganizowano pobieranie krewi. Zgłosiło się ponad 40 dawców chętnych do podzielenia się drogocennym lekiem. Lekarz zakwalifikowała 40 osób do oddania krwi. Zebrano w sumie 18 litrów drogocennej krwi.

Twoja krew, moje życie. Serdecznie dziękuję za wspaniały dar serca.

Akcję zorganizowano przy współudziale Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Mońkach, Monieckiego Ośrodka Kultury, portalu e-monki i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!


Prezes ORPCK
Andrzej Beczko
Opublikowano:2017-10-11 16:59:37