<<< wstecz

Erasmus + w monieckim gimnazjum

W latach 2017 - 2019 nasze gimnazjum będzie realizowało międzynarodowy program Erasmus +, którego tematem przewodnim jest: ,,Identity, Recognition, Tolerance – School Museums as a Way of Sharing the Cultures of the Diverse School Population” (Tożsamość, uznanie, tolerancja – muzea szkolne jako sposób na dzielenie się kulturami różnorodnej społeczności szkolnej).

Główną ideą projektu jest opracowanie wytycznych dotyczących tworzenia muzeów w szkołach partnerskich - zarówno realnych jak i wirtualnych. Realizowany projekt będzie miał również na celu promowanie integracji, różnorodności i niedyskryminacji w instytucjach edukacyjnych poprzez wymianę doświadczeń, jak również ma angażować nauczycieli i uczniów w różne działania związane z muzeami.

Naszymi partnerami będą następujące państwa: Włochy, Francja, Bułgaria, Portugalia, Hiszpania, Węgry i Słowenia. Pierwsze organizacyjne spotkanie odbędzie się w dniach 13-18 listopada br. na Sycylii we Włoszech. Na spotkaniu tym uszczegółowiony będzie harmonogram działań poszczególnych szkół partnerskich oraz zasady wizyt i realizacji celów.
Nasi włoscy i węgierscy partnerzy są nam doskonale znani, bo razem realizowaliśmy projekt Comenius w latach 2012 - 2014.

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację projektu: Barbara Sajkowska, Magdalena Żak, Patrycja Rudnicka, Anna Geniusz i Elżbieta Grygo.


Opublikowano:2017-10-25 23:00:45