<<< wstecz

Zwrot opakowań po środkach ochrony roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) zwraca uwagę na problem związany z odbieraniem i gospodarowaniem opakowaniami przez NIEUPRAWNIONE DO TEGO PODMIOTY po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne (15 01 10*) z tworzywa HDPE.
Firmy zajmujące się pozyskiwaniem opakowań po ś.o.r., które są sklasyfikowane jako niebezpieczne przetwarzają je jako opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), a surowiec pochodzący z recyklingu opakowań po środkach niebezpiecznych nie powinien być wykorzystywany do produkcji np. opakowań do chemii domowej, kosmetyków lub mających kontakt z żywnością np. misek czy pojemników.
Taki proceder jest nie tylko nielegalny i niezgodny z ustawą o odpadach i ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ale także niebezpieczny dla środowiska, a w efekcie – konsumentów.W celu pomocy rolnikom udowodnienia faktu zwrotu opakowań Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przygotowało kartę zwrotu odpadów.
http://systempsor.pl/wp-content/uploads/2017/03/Karta-zwrotu-odbioru-odpadu-1.pdfdoc
docOpublikowano:2017-10-28 20:07:33