<<< wstecz

Przecięto wstęgi na nowo oddanych inwestycjach

25 października 2017 r. oficjalnie oddano do użytku drogi gminne po przebudowie wykonanej w tym roku na odcinku Mońki – Zblutowo – Oliszki, oraz we wsiach Dudki i Waśki. Przebudowa polegała na wymianie nawierzchni ze żwirowej na asfaltową. Prace trwały od 16 marca do 10 sierpnia. Wykonawcą w/w robót było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe UNIDROG Sp. z o. o., ul. Robotnicza 4, 19-200 Grajewo.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 354 595,19 zł z czego dofinansowanie z PROW pokryło 63,63% tej sumy, tj. 742 588,51 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 424 453,02 zł. Łączna długość przebudowanych odcinków, to 3923 m.

Burmistrz powitał zgromadzonych gości: Wicemarszałka Województwa Podlaskiego – Stefana Krajewskiego, proboszcza parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach – ks. Wojciecha Wojtacha, Starostę Monieckiego Andrzeja Daniszewskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mońkach Edwarda Klepackiego wraz z radnymi, sołtysów tych miejscowości oraz mieszkańców.

Drogi zostały odebrane i oddane do użytku, oraz poświęcone przez proboszcza parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach – ks. Wojciecha Wojtacha. - Przebudowane drogi mają bezpiecznie służyć zarówno mieszkańcom wsi jak i innym ich użytkownikom – powiedział Burmistrz Moniek – Zbigniew Karwowski.

Gmina Mońki jednocześnie składając wniosek na dofinansowanie powyższych inwestycji uzyskała dotację na rok 2018 w ramach projektu PROW na przebudowę dróg w miejscowości Rybaki oraz Konopczyn. Długość przebudowanych odcinków wyniesie 1961 m. O rozpoczęciu tych prac będziemy naszych czytelników informować na bieżąco.


Opublikowano:2017-10-31 20:03:51