<<< wstecz

XXXIX sesja rady miejskiej

W poniedziałek, 30 października w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Mońkach odbyły się obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej. W sesji, oprócz kierownictwa UM w Mońkach, uczestniczyli wszyscy miejscy radni, sołtysi, kierownicy podległych jednostek oraz zaproszeni goście. Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
4. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/253/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 26/1.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 26/2.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 58/4
12. Przedstawienie informacji złożonych przez organy dokonujące analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, kierowników i dyrektorów jednostek podległych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
13. Pytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.


Opublikowano:2017-10-31 20:13:59