<<< wstecz

Nowy sprzęt stanie w szkolnych gabinetach profilaktyki zdrowotnej

Miejskie placówki oświatowe - szkoły podstawowe nr 1 i 2 już niebawem rozpoczną zakupy wyposażenia i sprzętu medycznego do gabinetów pomocy przedlekarskiej. Na wniosek Burmistrza Moniek Wojewoda Podlaski przekaże na ten cel prawie 13 tysięcy złotych.


Aby zapewnić właściwe warunki udzielania pomocy medycznej uczniom, Gmina Mońki wystąpiła 2 października br. do Wojewody Podlaskiego o przyznanie pieniędzy na uzupełnienie niezbędnego wyposażenia gabinetów szkolnych. Podjęte starania zakończyły się sukcesem. Placówki otrzymają łącznie prawie 13 000 zł na zakup nowego sprzętu medycznego, z czego
do Zespołu Szkół przy ul. Planetarnej trafi 6 699,00 zł., natomiast do SP nr 2 - 6 034,00 zł.


Spośród szerokiego asortymentu wyposażenia, które już wkrótce pojawi się w gabinetach profilaktyki zdrowotnej, do szczególnie potrzebnych należą: szafki medyczne do przechowywania leków, kozetki lekarskie, stoliki medyczne zabiegowe, biurka medyczne, szafki lekarskie i kartotekowe, elektroniczne wagi lekarskie ze wzrostomierzem, aparaty do mierzenia ciśnienia dla dzieci, parawany, apteczki szkolne, tablice do badania wzroku, tablice do widzenia barwnego Ishihary czy apteczki z wyposażeniem.


Dotacja na ten cel zostanie przekazana do końca listopada, natomiast termin realizacji zadania został ustalony na dzień 31 grudnia 2017 r.Opublikowano:2017-11-09 18:43:16