<<< wstecz

I Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w ramach programu Erasmus +

Po raz kolejny realizowany jest projekt z programu Erasmus+. Warto wspomnieć, iż młodzież i nauczyciele z monieckiego Gimnazjum mieli sposobność realizacji swoich idei w poprzednich dwóch edycjach noszących wówczas nazwę Comenius. W przypadku obecnej edycji Erazmus+ beneficjentem jest również środowisko uczniów tej samej szkoły. Burmistrz Moniek, jako organ prowadzący podpisał umowę i zobowiązanie finansowe wynikające z założeń organizacyjnych realizowanego programu. Warto dodać, iż w wyniku udziału młodzieży gimnazjalnej we wcześniejszych edycjach, do dziś istnieje stały kontakt między środowiskami szkół z Polski, Węgier i Sycylii. Dlatego też podjęto skuteczne starania o realizację projektu pod nazwą: "Identity, Recognition, Tolerance – School Museums as a Way of Sharing the Cultures of the Diverse School Population" ("Tożsamość, uznanie, tolerancja - muzea szkolne jako sposób na dzielenie się kulturami różnorodnej społeczności szkolnej").


„Start” ww. projektu miał miejsce w dniach 13-18.11.2017 r. na Sycylii. W I Międzynarodowym Spotkaniu Projektowym uczestniczyły wszystkie państwa partnerskie - Włochy, Hiszpania, Portugalia, Bułgaria, Francja, Węgry, Słowenia oraz Polska. Wszyscy uczestnicy spotkania brali udział w warsztatach zorganizowanych przez koordynatora, które odbywały się w sycylijskiej szkole w Salemi oraz w okolicznych muzeach (np. Muzeum Regionalne w Trapani, Palermo itp.). Zwiedzaliśmy też miejsca związane z historią Sycylii – obiekty sakralne i świeckie oraz poznawaliśmy tradycje i kulturę wyspy od starożytności aż po współczesność. Nawiązaliśmy bliższe kontakty z partnerami z poszczególnych państw oraz ustaliliśmy szczegóły dotyczące kolejnych wizyt i realizacji założeń programowych projektu. Następne spotkanie planowane jest w Hiszpanii w dniach 11-17.02.2018 r.


Realizacja projektu przewidziana jest na okres 2 lat. Główną ideą projektu jest stworzenie muzeum szkolnego - wirtualnego lub realnego oraz wprowadzanie edukacji muzealnej do szkół. Delegacja Moniek w ramach warsztatów podjęła myśl – ideę realizacji zadania pod nazwą „Żywa Pamięć”. Projekt będzie miał również na celu promowanie integracji, różnorodności i niedyskryminacji w instytucjach edukacyjnych. Ma również angażować nauczycieli i uczniów w różne działania związane z tworzeniem i funkcjonowaniem muzeów. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych i zainteresowanych historią Ziemi Monieckiej – Naszej Małej Ojczyzny. Mamy nadzieję, iż realizacja tego projektu jeszcze bardziej zintegruje wszystkie środowiska związane z edukacją oraz dziedzictwem kulturowym naszego regionu.

Realizatorzy Erazmusa +  fot. 1
  fot. 2
  fot. 3
  fot. 4
  fot. 5
  fot. 6
  fot. 7
  fot. 8


Opublikowano:2017-11-21 18:49:31