<<< wstecz

„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”

W dniu 24 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa Nr 2395/1010084/2017 na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez Pana nadbryg. Leszka Suskiego – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej a Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Sikorach reprezentowaną przez Pana Andrzeja Grygorczyka – Prezesa OSP w Sikorach.
W ramach doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sikorach zostało zakupione ubranie specjalne TOP-FIRE – 1 szt.
Ubranie specjalne zostanie wykorzystane do działań ratowniczych. Wartość zakupu wyniosła 1 560,00 zł. Zakup został sfinansowany w kwocie 1400,00 zł dzięki dotacji przekazanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast 160,00 zł z dotacji Gminy Mońki.docOpublikowano:2017-11-27 20:32:26