<<< wstecz

ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP W MEJŁACH

W dniu 24 sierpnia 2017 r. zostały podpisana umowa Nr 2400/1010097/2017 na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez Pana nadbryg. Leszka Suskiego – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej a Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Mejłach reprezentowaną przez Pana Jarosława Rafałko – Prezesa OSP w Mejłach.
W ramach doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mejłach zostało zakupione ubranie specjalne TOP-FIRE – 1 szt.
Ubranie specjalne zostanie wykorzystane do działań ratowniczych. Wartość zakupu wyniosła 1 560,00 zł. Zakup został sfinansowany w kwocie 1 400,00 zł dzięki dotacji przekazanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast 160,00 zł z dotacji Gminy Mońki.doc


Opublikowano:2017-11-27 20:38:32