<<< wstecz

ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP W KULESZACH

W dniu 24 sierpnia 2017 r. zostały podpisana umowa Nr 2396/1010085/2017 na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez Pana nadbryg. Leszka Suskiego – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej a Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Kuleszach reprezentowaną przez Pana Leszka Gawędzkiego – Prezesa OSP w Kuleszach.
W ramach doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuleszach zostały zakupione:
- pożarniczy wąż tłoczny W-52-20-ŁA – 4 szt.
- łopata strażacka – 1 szt.
- tłumice teleskopowe gumowe – 4 szt.
-latarka do hełmu M FIRE – 2 kpl.

Powyższy sprzęt zostanie wykorzystany do działań ratowniczych. Wartość zakupionych rzeczy wyniosła 1 460,00 zł. Zakup został sfinansowany w kwocie 1 400,00 zł dzięki dotacji przekazanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast 60,00 zł z dotacji Gminy Mońki.
Zgodnie z w/w umową również została wyremontowana strażnica w OSP w Kuleszach. Wartość inwestycji wyniosła 10 000, 00 zł. Dotacja Komendanta Głównego PSP wyniosła 5 507,00 zł. Dotacja z budżetu Gminy Mońki stanowiła 4 493,00 zł.

doc
doc


Opublikowano:2017-11-27 20:42:42