<<< wstecz

Afrykański pomór świń i ptasia grypa

Województwo podlaskie jest regionem szczególnie ciężko dotkniętym ASF, dlatego też niezwykle istotne jest respektowanie zasad bioasekuracji, które zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się chorób. Nie należy zapominać również, że cyklicznie – wraz z migracjami ptaków – wzrasta ryzyko związane z wystąpieniem ptasiej grypy. Dla Państwa wygody zebraliśmy ważne materiały, z którymi powinni zapoznać się wszyscy hodowcy trzody chlewnej i drobiu. Pamiętaj, że to błąd człowieka w wielu przypadkach może powodować rozprzestrzenianie się chorób! Przeczytaj i dowiedz się więcej o bioasekuracji , aby chronić swoje gospodarstwo.


Zapraszamy do obejrzenia spotów informacyjnych, w których ostrzegamy przed niektórymi zachowaniami, które mogą prowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa ASF oraz „Ptasiej grypy”.


  


Zakładka ASF na stronie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (znajdziesz tu numery alarmowe, mapę bioasekuracji, broszury, akty prawne)


http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Informacje-branzowe-aktualnosci/Afrykanski-Pomor-Swin


Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do rolników http://www.bialystok.wiw.gov.pl/dok/apelPWLW.pdf


Informacje Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii dla hodowców świń


http://www.bialystok.wiw.gov.pl/dok/InformacjaASF.pdf


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii ws. wprowadzenia nowej edycji Programu biasekuracji


http://www.bialystok.wiw.gov.pl/komunikat2.html


Regionalizacja występowania ASF


http://www.bialystok.wiw.gov.pl/regionalizacja.html


Przepisy prawa związane ze zwalczaniem wirusa ASF


http://www.bialystok.wiw.gov.pl/asf_prawne.html


Materiały szkoleniowe WIW dotyczące afrykańskiego pomoru świń u dzików http://www.bialystok.wiw.gov.pl/asf_szkolenie.html


PTASIA GRYPA


Strona Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (gdzie znajdziesz apele do hodowców, komunikaty, akty prawne, użyteczne informacje


http://www.bialystok.wiw.gov.pl/ptasia.htmlOpublikowano:2017-12-04 19:26:33