<<< wstecz

Dofinansowanie na montaż kolektorów słonecznych

Gmina Mońki otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych – etap II”. Pierwszy etap został zrealizowany w roku 2014. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Mońki. Zainstalowano w tym okresie 134 kolektory słoneczne na budynkach prywatnych oraz 2 kolektory na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach.


Projekt po ocenie formalno-merytorycznej uzyskał maksymalną liczbę punktów – 65,90. Tym razem do projektu zakwalifikowano aż 145 nieruchomości z terenu całej gminy. Całkowita wartość projektu wyniesie 2 174 495,00 zł, w tym dofinansowanie w formie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 595 200,00 zł.


Burmistrz Moniek zaprosił 4 grudnia osoby, które zakwalifikowały się do dofinansowania na spotkanie, które odbyło się w Monieckim Ośrodku Kultury. Podczas spotkania zostały przedstawione wszystkie warunki udziału w projekcie, oraz przekazana została umowa potwierdzająca wykonanie zadania. Zadanie zostanie wykonane w 2018 r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.foto: MOK
doc
doc
doc
doc
doc
doc
doc
doc
doc

Opublikowano:2017-12-11 21:07:29