<<< wstecz

Warsztaty muzealne w ramach Erasmus+

W ramach realizacji kolejnego etapu programu Erasmus+ uczniowie monieckiego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 wzięli udział w cyklu wycieczek muzealnych do:
• Muzeum Kultury Żydowskiej i Synagogi w Tykocinie;
• „Pacowej Chaty” w Krypnie Wielkim;
• Muzeum Ikon w Supraślu;
• Muzeum Wojska w Białymstoku.
Młodzież zwiedzając muzea, uczestnicząc w warsztatach edukacyjnych, przeprowadzając wywiady i ankiety z pracownikami tych instytucji, poznawała zasady funkcjonowania muzeów, sposoby gromadzenia, przechowywania i renowacji eksponatów i zbiorów.
Pozyskiwana wiedza będzie wykorzystywana przy tworzeniu szkolnego wirtualnego muzeum, które ma być efektem końcowym realizowanego projektu.
Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych i zainteresowanych historią Ziemi Monieckiej – Naszej Małej Ojczyzny. Mamy nadzieję, iż realizacja tego projektu jeszcze bardziej zintegruje wszystkie środowiska związane z edukacją oraz dziedzictwem kulturowym naszego regionu.

Realizatorzy Erazmusa +Opublikowano:2017-12-21 14:21:32