<<< wstecz

Rządowy program – Aktywna Tablica

W dwóch naszych szkołach podstawowych tj. Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Mońkach realizowany jest Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych –„Aktywna Tablica”. Na realizację powyższego zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na zakup pomocy do realizacji tego programu.

Łączny koszt zadania to kwota – 34 400,00 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa to 24 736,00 zł - /tj. 71,91% całkowitego kosztu zadania/, z tego w odniesieniu do:

Szkoły Podstawowej Nr 1 - 11 136,00

Szkoły Podstawowej Nr 2 - 13 600,00

Wkład własny to 9 664,00 zł - /tj. 28,09% całkowitego kosztu zadania/, z tego w odniesieniu do:

Szkoły Podstawowej Nr 1 - 6 264,00

Szkoły Podstawowej Nr 2 - 3 400,00

Opublikowano:2018-01-08 17:20:33