<<< wstecz

Ruszyła rekrutacja do projektu - Bon na szkolenie

Ruszyła rekrutacja do projektu - Bon na szkolenie

Od grudnia można rejestrować się do projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Projekt skierowany jest do osób dorosłych zarówno pracujących jak i bezrobotnych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie:

  • języków obcych,

  • technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),

  • kursów kompetencji ogólnych,

  • studiów podyplomowych,

  • kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ),

  • kursów umiejętności zawodowych (KUZ).

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową http://www.bonnaszkolenie.pl/

Tam też znajdują się wszystkie szczegóły dot. projektu.

W lipcu br. zakończył się proces negocjacyjny dotyczący dofinansowania projektu zintegrowanego pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” złożonego do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt został wybrany do dofinansowania na łączną kwotę 27.599.897,13 zł (całkowita wartość projektu: 30.666.552,40 zł).

Liderem projektu jest Miasto Suwałki, a Partnerami projektu są: Powiat Suwalski, Powiat Sejneński, Powiat Augustowski, Powiat Moniecki, Powiat Grajewski, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”.

Termin realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.06.2020

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do biura projektu:Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Powiatu Monieckiego

Aleja Niepodległości 3 pok. 2

19-100 Mońki

tel: (85)727 88 38

Opublikowano:2018-01-16 18:53:39