<<< wstecz

XLII sesja Rady Miejskiej w Mońkach

We wtorek, 30 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyły się XLII obrady Rady Miejskiej w Mońkach. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
4. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mońki na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/364/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Mońki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Planowania, Budżetu i Finansów za 2017 rok.
13. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego za 2017 rok.
14. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej za 2017 rok.
15. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu za 2017 rok.
16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mońkach za 2017rok
17. Pytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej.


Opublikowano:2018-01-31 12:49:37