<<< wstecz

CHOINKA NOWOWROCZNA

W dniu 31 stycznia 2018 r. w Monieckim Ośrodku Kultury ok. 160 dzieci wraz z rodzicami bawiło się na zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach oraz Burmistrza Moniek „Choince Noworocznej” dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej. Imprezę rozpoczęli i powitali Burmistrz Moniek Pan Zbigniew Karwowski oraz Dyrektor MOPS w Mońkach Pan Mariusz Popowski.Pani Ewelina Prokop, która prowadziła imprezę, zachęcała do udziału w licznych zabawach i konkursach wszystkie dzieci, które za udział otrzymywały wspaniałe nagrody. W przerwie między zabawami był zorganizowany dla wszystkich słodki poczęstunek (pączki i napoje). Pod koniec zabaw z wizytą przybył Święty Mikołaj, z rąk, którego wszystkie dzieci otrzymały paczki oraz zrobiły wspólne, pamiątkowe zdjęcia.W imieniu własnym oraz wszystkich uczestników zabawy składamy serdeczne podziękowania naszym przyjaciołom i sponsorom za pomoc w zorganizowaniu zabawy, a w szczególności:

• Panu Zbigniewowi Karwowskiemu Burmistrzowi Moniek,
• Panu Dariuszowi Gwiazda Dyrektorowi Monieckiego Ośrodka Kultury,
• Panu Wiesławowi Grzegorzowi Godlewskiemu, właścicielowi sklepu „WIGO”,
• Panu Zdzisławowi Purta właścicielowi sklepu Rowery – „Elpiro”,
• Pani Jadwidze Dębowskiej, właścicielce sklepu „TOPAZ”.Opublikowano:2018-02-01 18:40:33