<<< wstecz

Przejazd kolejowy w mieście

Wzywamy wszystkich mieszkańców Moniek i okolic do podpisania petycji w sprawie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej DK65 z projektowaną linią kolejową Rail Baltica w Mońkach.

Efektem przebudowy międzynarodowego korytarza kolejowego Rail Baltica będzie lepsza komunikacja między państwami Europy. Spowoduje to zwiększenie ilości przejeżdżających pociągów. Będzie to równoznaczne z częstszym zamykaniem przejazdu kolejowego. Już dziś wielokrotne zamykanie przejazdu powoduje „korkowanie” się Moniek.

WZYWAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY i UŻYTKOWNIKÓW DK65 O DOŁĄCZENIE DO NASZEJ AKCJI! NIE PRZEŚPIJMY JEDYNEJ OKAZJI DO ZMIANY PROJEKTU RAIL BALTICA W MOŃKACH!

Z wyrazami szacunku: Mieszkańcy Moniek i kierowcy na DK65
Marian Magnuszewski i Włodzimierz Szypcio

Link do petycji

Źródło e-monki.pl

Opublikowano:2018-03-14 18:30:02