<<< wstecz

Burmistrz Karwowski podpisał umowę na dofinansowanie do kolektorów

W piątek, 30 marca Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych na terenie gminy Mońki.

Wniosek Gminy Mońki został wybrany do dofinansowania na realizację projektu pod nazwą: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych – etap II” z RPOWP na lata 2014 – 2020 na kwotę 2 174 495 zł., w tym dofinansowanie w formie dotacji na kwotę 1 595 200 zł.

Realizacja projektu nastąpi w 2018 roku i 145 nieruchomości z terenu gminy pozyska kolektory słoneczne. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa. Realizacja tego zadania nastąpi niebawem.doc


Opublikowano:2018-04-03 09:23:35