<<< wstecz

Klaster Energetyczny

W wyniku spotkania i rozmowy Burmistrza Moniek z firmą Eko-Efekt z Warszawy, została zainicjowana idea powołania Klastra Energetycznego na terenie miasta i gminy Mońki.

W dniu 20 kwietnia br. odbyło się spotkanie z ekspertami firmy Eko-Efekt z Warszawy w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach z kilkoma Przedsiębiorcami monieckimi.

Na spotkaniu zapoznano i omówiono działalność Klastra Energetycznego, obszar działania oraz cele i potencjalne korzyści z uczestnictwa w klastrze energii.

Klaster Energii – porozumienie lokalnych producentów energii, w tym jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, jednostek finansujących, jednostek naukowo-badawczych i innych.

Działalność – produkcja i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucja lub obrót energii w oparciu o lokalne zasady, głównie odnawialne źródła energii OZE ale również o źródła konwencjonalne oraz paliwa.

Domeną działania Spółki Eko-Efekt jest obsługa przedsięwzięć proekologicznych o charakterze inwestycyjnym i innowacyjnym. Jest to obsługa wielostronna, dotycząca nie tylko aspektów środowiskowych, ale także technologicznych, techniczno- inżynieryjnych, finansowych, organizacyjnych, prawnych i innych.

Opublikowano:2018-04-23 19:09:55