<<< wstecz

I N F O R M A C J A

Burmistrz Moniek, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50 i poz. 650) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, w dniu 10 maja 2018 r. zostały wywieszone na okres 21 dni do publicznej wiadomości, wykazy nieruchomości, położonych w Mońkach, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców :

  1. 3 lokale mieszkalne: przy ul. Tysiąclecia 14, przy Al. Niepodległości 8, przy Al. Niepodległości 10 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnych udziałów w gruncie.


  2. 1 lokal mieszkalny przy ul. Tysiąclecia 13 wraz ze sprzedażą na własność przynależnego udziału w gruncie.


Mońki, 2018 – 05 – 11
Zastępca Burmistrza

mgr inż. Andrzej ZdanowiczOpublikowano:2018-05-11 22:57:11