<<< wstecz

Kolejne etapy projektu Erasmus+ w monieckim Gimnazjum

W ramach realizowanego od października 2017 r. dwuletniego projektu unijnego Erasmus + odbyły się dwa międzynarodowe spotkania szkoleniowo - projektowe. W spotkaniach tych, które miały miejsce w Hiszpanii (Molina de Segura, szkoła IES Eduardo Linares Lumeras) w dniach 10-18.02.2018 r. oraz w Słowenii (Domzale, szkoła Srednja sola Domzale) w dniach 16-20.04.2018 r., uczestniczyli nauczyciele wszystkich ośmiu szkół partnerskich.

Obu wyjazdom towarzyszyły szkolenia, konferencje, zajęcia edukacyjno-tematyczne, prezentacje sprawozdawcze oraz wycieczki poznawczo-krajobrazowe po najciekawszych miejscach państw partnerskich (np. Murcja, Cartagena, Lublana, jezioro Bled, wodospad Savica). Najistotniejsze znaczenie dla realizacji końcowego projektu, czyli stworzenia wirtualnego muzeum, miały jednak wizyty i warsztaty edukacyjne w muzeach (np. muzeum Templo de San Juan de Dios, Mudem, Salzillo, de Arqueologia, Słomianych Kapeluszy, Etnograficzne, Alpejskie, Zamkowe). Wszystkie kraje przygotowały i zaprezentowały „dobre praktyki”, ukazujące powiązania i współpracę szkół z muzeami w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. Na każdym spotkaniu dokonywano także ewaluacji realizowanych przedsięwzięć oraz uszczegóławiano kolejne zadania.

A w międzyczasie nasi uczniowie uczestniczyli w wycieczkach muzealnych po naszym regionie, brali udział w warsztatach edukacyjnych zacieśniających współpracę szkół z muzeami.

Najbliższy wyjazd z udziałem uczniów, odbędzie się na przełomie września i października 2018 r. na Węgry (szkoła Matyas Kiraly Gimnaziumto w Fonyod). Uczniowie już przygotowują prezentacje na temat naszego kraju, regionu, miasta, szkoły oraz pracy i funkcjonowania najbardziej znanych muzeów. Szlifują także umiejętności językowe, bo będą musieli z rówieśnikami z innych krajów „dogadać się” na odpowiednim poziomie.

Realizatorzy Erasmus +Opublikowano:2018-05-18 22:00:25