<<< wstecz

Modernizacja oświetlenia ulicznego i stacja pomiaru „smogu” w Mońkach

W dniu 24 maja 2018 r. Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski podpisał umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie kolejnego już projektu ze środków unijnych pn. „Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (w części miejskiej)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014- 2020. Dofinansowanie projektu wynosi 75% planowanych wydatków kwalifikowalnych w kwocie 857 390,55 PLN. Udział własny beneficjenta to suma 285 796,89 PLN. W ramach podpisanego projektu zostanie dokonana modernizacja 1 032 punktów oświetlenia ulicznego. Wartość wskaźnika osiągniętego po realizacji zadania, polega na różnicy mocy obecnie zainstalowanej, która wynosi 106, 26 kW a mocą po modernizacji31,78 kW. Zakłada się, iż zapotrzebowanie na „prąd” oświetlający ulice naszego miasta będzie mniejsze o około 70%. Dodatkowym zadaniem w tym samym projekcie będzie monitorowanie czystości powietrza polegające na wybudowaniu stacji pomiaru zawartości w powietrzu dwutlenku węgla, dwutlenku azotu oraz pyłów zawieszonych, inaczej „smogu”.

Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski planuje również złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie podobnego działania na terenie wiejskim gminy Mońki. Oczywiście dałoby to oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, ale również pozwoliłoby na rozważenie możliwości oświetlania ulic wiejskich na takich samych zasadach jak w mieście.doc
doc
doc
doc

Pliki do pobrania:


Treść umowy w wersji pdf

Opublikowano:2018-05-25 17:19:43