<<< wstecz

Jubileuszowy „Czar Par”

Już po raz dwudziesty w Szkole Podstawowej nr 1 w Mońkach spotkali się młodzi matematycy powiatu monieckiego. Tym razem do walki o puchary Burmistrza Moniek i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz inne nagrody rzeczowe stanęło 42 uczniów z następujących szkół : Szkoła Podstawowa w Jasionówce, Szkoła Podstawowa w Jaświłach, Szkoła Podstawowa w Krypnie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach i Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Inspektor Oświaty– Pan Mieczysław Klimowicz .Już po raz dwudziesty w Szkole Podstawowej nr 1 w Mońkach spotkali się młodzi matematycy powiatu monieckiego. Tym razem do walki o puchary Burmistrza Moniek i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz inne nagrody rzeczowe stanęło 42 uczniów z następujących szkół : Szkoła Podstawowa w Jasionówce, Szkoła Podstawowa w Jaświłach, Szkoła Podstawowa w Krypnie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach i Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Inspektor Oświaty– Pan Mieczysław Klimowicz .
Poziom tegorocznych zawodów był bardzo wysoki i wyrównany. Różnice między poszczególnymi parami były minimalne, a po dziesięciu regulaminowych konkurencjach wyniki par przedstawiały się następująco:
I miejsce ( 21 pkt.) - Weronika Rutkowska i Karol Kuc – SP nr 1 Mońki,
II miejsce (20 pkt.) - Adrianna Czerech i Estera Mikiewicz – SP nr 1 Mońki,
III miejsce ( 19 pkt.) – Filip Kibiersza i Filip Poliński - SP nr 1 w Mońkach
Wśród szkół I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Jaświłach
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy ogromnej wiedzy matematycznej i wytrwałości w dążeniu do celu oraz dziękujemy za tak duże zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Jednocześnie gorące podziękowania ślemy na ręce
- Burmistrza Moniek Pana Zbigniewa Karwowskiego,
- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mońkach Pana Edwarda Klepackiego ,
- Inspektora Oświaty w Mońkach Pana Mieczysława Klimowicza,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach Pani Alicji Halickiej - Pochodowicz, 


Nauczyciele matematyki SP nr 1 w Mońkach


Opublikowano:2018-06-20 23:38:11