<<< wstecz

POŻYCZKA TERMOMODERNIZACYJNA

Niemal 15 mln PLN pożyczek dla podlaskich przedsiębiorców na inwestycje termomodernizacyjne!

Prowizja 0%, oprocentowanie od 0,28% roczniePodlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt unijny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Trwa nabór wniosków w ramach projektu „Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw”. Na ten cel przeznaczono łącznie 14’693’877,55 PLN. Środki mogą być przeznaczone na projekty, które prowadzą do poprawy efektywności energetycznej posiadanych budynków i instalacji o minimum 25% w stosunku do stanu wyjściowego, określonego w audycie energetycznym. Oferta dotyczy mikro, małych i średnich firm z terenu województwa podlaskiego.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1’000’000 PLN i może zostać udzielona na 10 lat z maksymalnie 6-io miesięczną karencją. Oprocentowanie jest uzależnione od wykazanej w audycie poprawy efektywności energetycznej i waha się od 0,28% do 0,56% w skali roku. Prowizja wynosi 0%. Nie jest wymagany wkład własny.

Katalog finansowanych wydatków:

modernizacja i ulepszenia wprowadzające do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych,

instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, poprawiające prawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,

zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażanie systemów zarządzania energią,

głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do przedsiębiorstwa, poprzez m.in.:

o ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych;

o energooszczędne o świetlenie;

o przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie);

o instalację systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;

o przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji;

o zastosowanie automatyki pogodowej;

o zastosowanie systemów zarządzania budynkiem;

o budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;

o instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;

o instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego,

o instalację indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;

o instalację zaworów podpionowych i termostatów;

budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE, zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii,

przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego.


Całość dokumentacji pożyczkowej oraz informacji znajduje się pod adresem:

http://pozyczkowy.com.pl/dotacje-dofinansowanie-na-termomodernizacje-kredyty-pozyczki-termomodernizacyjne/

Kontakt:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

(+48 85) 740 86 68 - Agnieszka Piwowarczyk piwowarczyk@pfrr.pl

(+48 85) 740 86 71 - Tomasz Niepłocha nieplocha@pfrr.pl

e-mail: pozyczki@pfrr.pldocPliki do pobrania:


Powyższa treść w wersji docx

Opublikowano:2018-06-29 21:42:06