<<< wstecz

Pięćdziesiąta sesja Rady Miejskiej w Mońkach

W poniedziałek, 20 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyły się obrady Rady Miejskiej w Mońkach. W sesji uczestniczyli wszyscy radni. Obrady poprowadził p. Leszek Markowski – Zastępca Przewodniczącego. Porządek obrad po zmianach przedstawia
się następująco:


1. Otwarcie obrad,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mońkach,
4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Mońkach,
5. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2018,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Jasionówka i Gminą Knyszyn,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu,
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Mońki,
10. Pytania i wolne wnioski,
11. Zamknięcie obrad L sesji Rady Miejskiej.


Opublikowano:2018-08-20 17:16:56