<<< wstecz

„Ja w internecie”

doc

W ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Fundacja Legalna Kultura przeprowadziła konkurs grantowy pt. „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Dyrektor MOPS w Mońkach, Mariusz Popowski sporządził projekt i w dniu 17.07.2018 r. Gmina Mońki złożyła wniosek w ramach konkursu. 14 sierpnia br. otrzymaliśmy informację o przyznaniu grantu w kwocie 127 680,00 zł. Jest to kwota w 100% pokrywająca koszty projektu i nie obciąża budżetu Gminy.

Projekt jest skierowany do 228 mieszkańców gminy Mońki i rozpocznie się we wrześniu br. Będą to bezpłatne 4-dniowe szkolenia w 7 różnych tematach. Szkolenia będą odbywał się w godzinach popołudniowych, aby mogły z nich skorzystać osoby pracujące. Jedynym kryterium jest wiek powyżej 25 lat. Szkolenia odbywać się będą w Zespole Szkół w Mońkach oraz dwóch świetlicach wiejskich – w Rybakach i Przytulance. W ramach projektu zostanie zakupionych 26 komputerów, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane dla szkoły.

O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.


Tematy szkoleń dla 19 grup (grupa liczy 12 osób):

Rodzic w internecie - 3 grupy

Mój biznes w sieci - 2 grupy

Moje finanse i transakcje w sieci - 3 grupy

Działam w sieciach społecznościowych - 2 grupy

Tworzę własną stronę internetową (blog) - 2 grupy

Rolnik w sieci - 4 grupy

Kultura w sieci - 3 grupy


Liczba osób biorących udział w projekcie to 228, w tym:

osoby niepełnosprawne - 10

osoby w wieku 18 – 34 lata - 30

osoby w wieku 35 – 43 lata - 65

osoby w wieku 44 – 64 lata - 50

osoby w wieku pow. 65 lat - 35


Opublikowano:2018-08-20 17:24:25