<<< wstecz

ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO ORAZ UMUNDUROWANIA DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z DOTACJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Gmina Mońki na podstawie umowy nr DIT-I.3031.3.2018 zawartej w dniu 21 maja 2018 roku otrzymała dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 6 000,00 zł. na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz umundurowania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Przy wsparciu ww. kwoty Gmina Mońki zakupiła niżej wymieniony sprzęt
ratowniczo - gaśniczy oraz umundurowanie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:
OSP w Mońkach:
buty strażackie STRAŻAK 1 – 1 para,
radiotelefon nasobny HYTERA PD 565 – 1 kpl.
OSP w Mejłach:
ubranie specjalne GARDA – 1 kpl.,
ubranie koszarowe 4-cz.– 1 kpl.
OSP w Kuleszach:
buty strażackie STRAŻAK 1 – 3 pary,
ubranie specjalne GARDA – 1 kpl.
doc
doc
doc

Opublikowano:2018-08-30 19:59:30