<<< wstecz

POSPRZĄTALI GAJ!!!

W dniu 30 sierpnia 2018r. na terenie lasu miejskiego potocznie nazywanego „Gajem” odbyło się WIELKIE SPRZĄTANIE.

Pomysłodawczynią akcji była Pani Anna Konopko, zaś częścią organizacyjną zajęli się pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Mońkach.

W akcji uczestniczyli na czele z pomysłodawczynią, mieszkańcy Moniek, seniorzy, członkowie zespołów śpiewaczych, studenci UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU oraz harcerze. Czynny udział w akcji brał również Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski oraz Dyrektor Monieckiego Ośrodka Kultury Dariusz Gwiazda ze swoją córeczką.

Uporządkowano teren w pobliżu ogródków działkowych oraz cały teren lasu miejskiego od strony Potoczyzny jak również tereny za boiskiem na ul. Gajowej. Zebrano 16 worków z odpadami z plastiku, 12 worków ze szkłem oraz 17 worków z odpadami zmieszanymi.


DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU GRUPKI WSPANIAŁYCH I CHĘTNYCH DO POMOCY LUDZI UDAŁO SIĘ OCZYŚCIĆ ZE ŚMIECI LAS, KTÓRY JEST NASZYM WSPÓLNYM DOBREM, ZA CO SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY!

doc
doc
doc
doc
doc
doc
doc
doc
Pliki do pobrania:


Powyższa treść w wersji pdf


Opublikowano:2018-09-08 11:53:29