<<< wstecz

Zaproszenie do udziału w projekcie „Cyfrowy Senior”

doc

Urząd Miejski w Mońkach informuje, że osoby powyżej 65 roku życia mogą wziąć udział w projekcie „Cyfrowy Senior” realizowanym przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Łomżyńską Radę FSNT NOT w Łomży w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 
Projekt przewidziany jest dla grupy 10 osób
w wieku 65+
zamieszkujących gminę Mońki
Projekt polega na zdobyciu przez osoby dodatkowych kompetencji cyfrowych. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w postaci działań rozwojowych,
tj. szkoleń (15 spotkań po 4 godz./grupę, w sumie 60 godzin zajęć dydaktycznych)
i animacji (3 spotkania po 4 godz./grupę, w sumie 12 godzin) dotyczących nabycia, utrwalenia, podniesienia kompetencji cyfrowych. Program szkoleń obejmuje m.in. obsługę poczty elektronicznej, umiejętności serfowania po Internecie, korzystania
z Fecebooka, YouTuba oraz rozwijających się e-usług, w szczególności administracji publicznej oraz w bankach.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia szkoleniowe będą się odbywały w Mońkach, w miejscu wskazanym przez samorząd lub bezpośrednio przez uczestników szkoleń.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, pok. 201 w godz. 7.30 - 15.30. do dnia
30 września 2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zachęcamy mieszkańców do udziału w projekcie!
Opublikowano:2018-09-13 18:06:32