<<< wstecz

ZAPROSZENIE

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzañski organizuje Wyjazd studyjny w Bieszczady (Smolnik 23, 38-713 Lutowiska) w dniach 7-11.10.2018 r. z noclegami w „Wilczej Jamie”, który skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób z obszaru LSR.

Tematyką wyjazdu będą projekty grantowe oraz lokalne inicjatywy realizowane przez stowarzyszenia. Planowane są spotkania z lokalnymi Liderami, dyskusje na temat współpracy oraz potrzeb, problemów i ich rozwiązañ związanych z realizacją lokalnych inicjatyw.

Celem wyjazdu jest poznanie dobrych praktyk oraz sposobów pobudzenia do aktywności społeczności lokalnych.W cenie wyjazdu studyjnego jest wliczone:

całodniowe wyżywienie
noclegi
transport
obsługa pilota – opiekuna
ubezpieczenie NNW
pokazy, prezentacje i spotkania oraz inne atrakcje ujęte w programieZgłoszenia udziału w wyjeździe przyjmowane są do dnia 28.09.2018 roku.W związku z ograniczoną liczbą miejsc o udziale w wyjeździe zadecyduje data przesłania/złożenia formularza zgłoszeniowego do biura LGD oraz dodatkowo pierwszeñstwo udziału otrzymają przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Formularz zgłoszeniowy można złożyć za pośrednictwem e-mail na adres sebastiankarp@biebrza-leader.pl (skan), osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania lub przesłać pocztą na adres ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 SuchowolaProsimy uczestników o zabranie ubioru turystycznego odpowiedniego dla gór i danej pory roku w szczególności:

- wygodne buty sportowe/trekkingowe

- ciepłą bluzę (na wieczór)

- kurtkę przeciwdeszczową/parasol składany

Załączniki:Formularz zgłoszeniowy doc
Szczegółowy program pobytu docxOpublikowano:2018-09-25 21:27:30