<<< wstecz

Przecięto wstęgę

W dniu 13 października zostały poświęcone i uroczyście otwarte ulice wiejskie w Rybakach i Konopczynie. W tak ważnych wydarzeniach dla lokalnej społeczności udział wzięli wszyscy mieszkańcy danych sołectw oraz Radni Rady Miejskiej.


Poświęcenia drogi w Konopczynie dokonał ks. Dziekan Wojciech Wojtach – Proboszcz Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach a w miejscowości Rybaki miejscowy Proboszcz ks. Ryszard Paszkiewicz.Długość obu ulic wiejskich to prawie 2 km. Koszt wybudowania tych inwestycji to 1 661 200,83 zł z czego 1 054 186,20 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Europejskich Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wszystkim użytkownikom życzymy bezpiecznego korzystania!


Rada Miejska i Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski


Opublikowano:2018-10-18 21:50:22