<<< wstecz

INFORMACJA

Gmina Mońki zakupiła sprzęt przeciwpożarowy oraz umundurowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mońki. Zakup został współfinansowany ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Koszty realizacji zadania pn: „Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla OSP w Sikorach, OSP w Mejłach i OSP w Kuleszach”, wyniosły 6 917,00 zł. Środki finansowe na realizację w/w zadania, pochodziły ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku – 4 150,20 zł. Pozostałe koszty zakupu wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mońki, opłacone zostały ze
środków własnych – 2 766,80 zł/brutto.

OSP w Kuleszach otrzymała:
Buty specjalne strażackie WZ 428 – 4 pary,
Rozdzielacz kulowy 75/52/75-52 – 1 szt.,
Klucz do hydrantu nadziemnego K4 – 1 szt.
OSP w Mejłach otrzymała:
Buty skórzane specjalne WZ 428 – 2 pary,
Hełmy TYTAN HOT – 6 szt.
OSP w Sikorach otrzymała:
ubranie specjalne SX3 – 1 kpl.doc
doc
doc
doc
doc
doc

Opublikowano:2018-10-25 23:02:20