<<< wstecz

Zakończono przebudowę mostu w Cieszach

Gmina Mońki zakończyła prace związane z przebudową mostu na drodze gminnej nr 104036B Ciesze – Waśki.
W ramach zadania wykonano:
- rozbiórkę istniejącego mostu,
- wykonanie ławy kruszywowej,
- ułożenie konstrukcji,
- poszerzenie jezdni na dojazdach, odbudowę konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie umocnień, elementów bezpieczeństwa ruchu.

Koszt wykonania – 188 000 zł
Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego – 64 250 zł

Do czasu odebrania przedmiotowej inwestycji przez nadzór budowlany powyższy odcinek drogi z przepustem będzie wyłączony z użytkowania i będą obowiązywać objazdy zgodnie z oznaczeniami.
doc
doc
doc
doc
doc
doc


Opublikowano:2018-11-07 20:21:19