<<< wstecz

UWAGA

W dniach 14–15 listopada 2018 r., Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia RENEGADE – SAREX 18/II, przeprowadzi epizod RENEGADE tj. zdarzenia dotyczącego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W związku z powyższym na terenie gminy Mońki, w ramach ww. ćwiczenia, mogą zostać dwukrotnie uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu).
Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Jednocześnie przypominamy o sposobie ogłaszania i odwoływania alarmu za pomocą syren:
• ogłoszenie alarmu - to dźwięk modulowany syreny przez okres 3 minut;
• odwołanie alarmu - to dźwięk ciągły syreny przez okres 3 minut.
Rodzaje alarmów i zasady postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych można znaleźć
w poradniku: http://e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf

Opublikowano:2018-11-13 20:14:35