<<< wstecz

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Mońkach

Decyzją wyborców, po pięciu przedstawicieli ma w radzie KW Prawo i Sprawiedliwość, KWW BMN 2018 oraz KWW Chrześcijańskie Porozumienie Samorządowe. Z dawnego składu pozostało tylko sześć osób.

- Od dwóch kadencji radni pracowali razem bez względu na to, z jakich list i komitetów wyborczych startowali. Myślę, że tym razem będzie tak samo. Będziemy szukać konsensusu i wspólnie rozwiązywać problemy. W końcu wszyscy jesteśmy stąd i wszyscy jesteśmy dla ludzi stąd - mówił Zbigniew Karwowski z KWW Chrześcijańskie Porozumienie Samorządowe. W środę rozpoczął oficjalnie swoją czwartą kadencję.

Inauguracyjna sesja nowo wybranej rady odbyła się 21 października. Prócz władz miasta
i gminy, wzięli w niej udział również mieszkańcy gminy i liczni zaproszeni goście. Wśród nich sołtysi, kierownicy instytucji publicznych, komendanci policji i straży pożarnej, starosta moniecki oraz duchowni. Piotr Kalinowski, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Mońkach, wręczył 14 radnym zaświadczenie o wyborze (jedna osoba była nieobecna). Potem wszyscy złożyli uroczyste ślubowanie o treści „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Przewodniczącą Rady została (jedyna kandydatka poparta jednogłośnie przez wszystkich radnych) Barbara Iwanicka z ChPS. W samorządzie działa już trzecią kadencję. W latach 2010-2014 była przewodniczącą Komisji ds. Bezpieczeństwa, Zdrowia i Sportu. W latach 2014-2018 - wiceprzewodniczącą monieckiej rady. Z zawodu jest pielęgniarką. Pracuje w SP ZOZ w Mońkach. W prezydium rady zasiadają również Halina Skibicka oraz Alojzy Jankowski (oboje z BMN 2018) jako wiceprzewodniczący.

Wśród radnych toczą się rozmowy nad zmianą statutu gminy w kierunku zwiększenia
do trzech liczby wiceprzewodniczących. O obecność w prezydium przedstawiciela PiS apelowała przed głosowaniem szefowa klubu Prawa i Sprawiedliwości - Marianna Wojtkielewicz. jako kandydata zgłosiła Tomasza Kuczyńskiego, który nie uzyskał jednak wystarczającego poparcia.

www.wspolczesna.pl


Składy komisji:


Komisja Rewizyjna:

Edward Tekień – Przewodniczący,

Paweł Dąbrowski,

Marek Iwanicki,

Barbara Sajkowska,

Władysław Marek Moniuszko.

Komisja do spraw Planowania, Budżetu i Finansów:

Barbara Sajkowska – Przewodnicząca,

Barbara Iwona Iwanicka,

Halina Skibicka,

Tomasz Kuczyński,

Paweł Szypcio.


Komisja ds. Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej:

Paweł Dąbrowski – Przewodniczący,

Marianna Wojtkielewicz,

Barbara Iwona Iwanicka,

Halina Skibicka,

Tomasz Kuczyński.


Komisja ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego:

Krzysztof Sienkiewicz – Przewodniczący,

Alojzy Jankowski,

Władysław Marek Moniuszko,

Marek Kamiński.


Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu:

Agata Bogdańska – Przewodnicząca,

Marek Kamiński,

Paweł Szypcio,

Alojzy Jankowski.

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji:

Marek Iwanicki – Przewodniczący,

Edward Tekień,

Krzysztof Sienkiewicz,

Agata Bogdańska,

Marianna Wojtkielewicz.

Opublikowano:2018-11-23 11:39:09