<<< wstecz

Spotkanie w sprawie Rail Baltica

Przebiegająca przez Mońki linia kolejowa Rail Baltica to część transeuropejskiego korytarza, który w przyszłości połączy Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię. Dzięki prowadzonej modernizacji linia przystosowana zostanie do ogólnych standardów linii kolejowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Planowana długość Rail Baltica w Polsce ma wynieść 341 km trasy kolejowej, z czego 172 km linii dwutorowej i 169 km linii kolejowej jednotorowej. Pociągi będą mogły jeździć tą trasą z prędkością dochodzącą do 200 km/h. Rail Baltica stanowi jeden z priorytetowych projektów Trans-European Transport Networks (Sieci Transeuropejskie TEN-T).


O szybkiej trasie kolejowej łączącej nasze miasto z Warszawą, a także Europą Zachodnią i krajami bałtyckimi rozmawiali we wtorek, 27. listopada przedstawiciele MGGP Grupa S.A. - projektanta przebiegającego przez Mońki odcinka z ramienia PKP TLK z monieckimi samorządowcami na czele ze Starostą Błażejem Buńkowskim oraz Burmistrzem Zbigniewem Karwowskim. W spotkaniu uczestniczyli także Ks. Dziekan Wojciech Wojtach, przedstawiciel Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz monieccy przedsiębiorcy.


Projektanci z MGGP Grupa S.A. udostępnili zebranym i omówili wstępny projekt przebiegu linii Rail Baltica przez nasze miasto. Burmistrz Karwowski podkreślił jak ważna dla Moniek jest budowa szybkiej trasy kolejowej. Wyraził też oczekiwania mieszkańców co do sprawnego przemieszczania się pomiędzy obiema, podzielonymi przez tory, częściami miasta. W trakcie spotkania również przedsiębiorcy mogli przedstawić swoje potrzeby i oczekiwania odnoszące się do uruchomienia linii.


Spotkanie na temat Rail Baltica w Urzędzie Miejskim w Mońkach było jednym z kilku, które odbędą się w tej sprawie. Ich celem jest realizacja i zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz lokalnego biznesu w perspektywie budowy szybkiej kolei.


Opublikowano:2018-11-27 21:27:20