<<< wstecz

Wycofanie produktu „Precelki Chrupkie” 130 g LAJKONIK

doc

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach informuje o wydanym Ostrzeżeniu publicznym dotyczącym żywności:
Wycofanie produktu „Precelki Chrupkie” 130 g LAJKONIK.

Zagrożenie:
Spożycie wskazanej poniżej partii produktu „Precelki Chrupkie” 130 g LAJKONIK ze względu na potencjalne zanieczyszczenie ciałem obcym – fragmentem metalu – może prowadzić do zranienia podczas spożycia.doc

 
Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt – „Precelki Chrupkie” 130 g LAJKONIK
Producent –  Lajkonik Snacks Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina
Numer partii: S 83713
Data minimalnej trwałości: 2019-05-10
 
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Firma Lajkonik Snacks Sp. z o.o. dzięki podjętym działaniom, wycofuje z rynku produkt pn. „Precelki Chrupkie” 130 g, o numerze partii: S 83713 i utrzymuje kontakt z konsumentami w kwestii pytań i zwrotów. W związku z tym firma Lajkonik Snacks Sp. z o.o. zamieściła skierowaną do konsumentów informację na swojej stronie internetowej: http://lajkonik.pl/
Ponadto firma poinformowała organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o sprawie i podjętych działaniach w celu ochrony zdrowia konsumentów.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania prowadzone przez przedsiębiorcę.
 
Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu ze względu na ryzyko zranienia.Informację udostępniła :
Agnieszka Wędołowska
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w MońkachOpublikowano:2018-12-08 19:46:07