<<< wstecz

Niepodległościowe dyktando miejskie

Język ojczysty łączy wszystkich Polaków, jest podstawowym elementem tożsamości narodowej. Walka o język polski toczyła się przez cały okres zaborów. Największe zasługi miały tu matki uczące pacierza, ojcowie dający przykład patriotyzmu, kościół katolicki, literatura, nauka. To w latach 1807-1815 Samuel Linde wydał sześć tomów „Słownika języka polskiego”. Tak więc język polski przetrwał niewolę, a wręcz rozkwitł w postaci min. pieśni historycznych. W pieśni „Boże, coś Polskę...” wystarczyło zmienić słowa: Naszego króla zachowaj nam, Panie zastąpić słowami Ojczyznę wolną racz na  wrócić, Panie! Z utworu chwalącej cara stała się najbardziej znaną pieśnią patriotyczną. Taka jest moc słowa.

Naszym podstawowym obowiązkiem jest więc dbałość o język polski, o jego piękno i poprawność. Dyktando miało być swoistym sprawdzianem stanu rzeczy. Na sali zgromadziło się około 20 osób gotowych zmierzyć się z zawiłościami polskiej ortografii i interpunkcji. Była tu duża reprezentacja młodzieży, ale nie tylko. Szczególnie ucieszyła nas obecność mamy i córki piszącej ramię w ramię to samo dyktando. Wielu z nas nosi strach przed oceną i tym bardziej dziękujemy wszystkim, którzy to w sobie przełamali.

Dziękujemy Joannie Kisło i Marcie Wiercioch za pomoc w sprawdzaniu prac, Wiesławie Magnuszewskiej za promocję wydarzenia. Pani Bogusławie Wysockiej-Gudel i uczniom klasy II tżg ZSOiZ za przygotowanie pierniczków i ciast umilających czas wolny. Pani Ewie Wiatr i BPN za udostępnienie filmu. Partnerami organizatora, czyli Biblioteki Publicznej w Mońkach byli : Moniecki Ośrodek Kultury, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach z Panią Martą Wiercioch, Gimnazjum w Mońkach i portal e-monki. Patronatem honorowym objął Burmistrz Moniek.

Zwycięzcami zostali: Zuzanna Wiszowata, Anna Bielińska i Karolina Karwowska. Inne prace nie były dużo gorsze, ale regulamin przewidywał trzy główne nagrody. Zwycięzców zapraszamy po odbiór nagród do Biblioteki Publicznej w Mońkach.

Zapraszamy do wspólnej zabawy za rok.

Wiesława Filipkowska


doc
doc
doc
doc
doc
doc

Opublikowano:2018-12-10 16:49:50