<<< wstecz

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP ze środków Funduszu Sprawiedliwości

14 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mońkach, odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mońki wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego w ramach realizacji zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mońki” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Gmina Mońki zakupiła sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 21 650,22 zł, w skład którego weszły:
1) Zbijak do szyb hartowanych.
2) Agregat prądotwórczy BENZA.
3) Dwa zestawy ratownictwa medycznego PSP R -1 z deską ortopedyczną.
4) Parawan osłaniający miejsce zdarzenia.
5) Dwa walizkowe zestawy do oznakowania miejsc wypadków.
6) Zestaw do oznakowania miejsc wypadków.
Zakupiony sprzęt został przeznaczony trzem jednostkom z terenu Gminy Mońki:
OSP w Mońkach, OSP w Kuleszach, OSP w Sikorach.
Przekazanie sprzętu nastąpiło na podstawie podpisanej umowy z przedstawicielami Zarządu jednostki. W uroczystości udział wzięli:
Zbigniew Karwowski - Burmistrz Moniek,
mł. bryg. Krzysztof Stachurski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach,
Katarzyna Gwiazda – Podinspektor Urzędu Miejskiego w Mońkach,
Andrzej Beczko - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mońkach,
Leszek Gawędzki - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuleszach,
Kazimierz Kulesza - Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuleszach,
Andrzej Grygorczyk - Prezes Ochotniczej Straży w Sikorach oraz druhowie z jednostki
OSP w Mońkach.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz 1% ze środków budżetu gminy. Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Mońki, realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logo Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.Opublikowano:2018-12-19 16:26:17