<<< wstecz

Prawidłowe oznakowanie wyrobów dopuszczonych do obrotu i użytkowania w Unii Europejskiej

Burmistrz Moniek oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zapraszają do udziału
w kampaniach informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez UKE:


1. Wzmacniacze GSM

2. Telefony bezprzewodowe


3. Wiem co podpisuję

4. Klikam z głową


1. Kampania dotycząca wzmacniaczy GSM jest skierowana do wszystkich abonentów telefonów komórkowych, którzy nie mogą skutecznie realizować połączeń głosowych, korzystać z transmisji danych w sieciach komórkowych operatorów, z którymi podpisali umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. skarżących się na slaby zasięg stacji bazowych GSM.

Zdecydowana większość z nas używa telefonu komórkowego. Niestety nie zawsze udaje się zrealizować połączenie z innym użytkownikiem lub jakość połączenia jest niewystarczająca do przeprowadzenia rozmowy. Często zdarza się to jeśli jesteśmy w pomieszczeniu zamkniętym i by zrealizować połączenie trzeba wyjść na zewnątrz budynku. Przy zawieraniu umowy z operatorem nie zawsze zostajemy wystarczająco poinformowani o rzeczywistym zasięgu sieci komórkowej
w rejonie naszego miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej
a przedstawiane przez operatora mapy zasięgu są jedynie teoretyczne i dotyczą zasięgu
w przestrzeni otwartej. Co robić w takich sytuacjach? Niestety niektórzy z użytkowników decydują się na zainstalowanie wzmacniacza sygnału GSM. Nie jest to właściwe rozwiązanie. Używanie wzmacniaczy GSM powoduje zakłócenia innych urządzeń radiowych, w tym stacji bazowych
i samych telefonów komórkowych, a przede wszystkim wywołuje negatywne skutki prawne, ponieważ jest to używanie urządzeń radiowych bez pozwolenia.

Wzmacniacz sygnału telefonii komórkowej, jako urządzenie z interfejsem umożliwiającym

połączenie, współpracę i wymianę informacji drogą radiową między stacją bazową
a telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, pracującym w ruchomej lub stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej może być używany włącznie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości, wykorzystywanych do świadczenia usług za pośrednictwem stacji bazowych.

Wzmacniacz sygnału telefonii komórkowej instalowany przez osoby fizyczne nie jest częścią publicznej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości, nie znajdują więc w tym przypadku zastosowania przepisy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji a co za tym idzie - nie jest dopuszczalne używanie przedmiotowego urządzenia bez pozwolenia radiowego.

Celem prowadzonej przez UKE kampanii informacyjnej jest uświadomienie jak największej

liczbie użytkowników o szkodliwości używania wzmacniaczy GSM oraz ich wpływu na działanie stacji bazowych. Pozwoli to na ograniczenie liczby powodowanych zakłóceń legalnych stacji bazowych telefonii komórkowej.

Zwalczanie zakłóceń w sieciach telefonii komórkowej prowadzone jest przez Prezesa UKE z urzędu. Nie bez znaczenia jest także fakt, że powodowanie zakłóceń stacji bazowych może skutkować brakiem możliwości połączenia z numerami alarmowymi (m. in. 112, 997, 998)
w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.

Użytkownicy przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług telefonii komórkowej powinni bardzo dokładnie zapoznać się z jej treścią i zasięgami stacji w planowanym miejscu ich użytkowania. Natomiast użytkownicy mający już telefony komórkowe i problemy z jakością połączeń powinni zgłosić ten fakt u swoich operatorów telekomunikacyjnych.


2. Jednocześnie pragnę poinformować, że oprócz wyżej opisanych szkodliwych wzmacniaczy GSM, również telefony bezprzewodowe typu „DECT", pochodzące najczęściej z Ameryki Północnej powodują zakłócenia radiowe w sieciach telefonii komórkowej systemu UMTS (baza podłączona przewodem do gniazda telefonicznego z przenośną słuchawką lub kilkoma słuchawkami). Telefony tego typu należy bezwzględnie wyłączyć z użytkowania. Nie można ich również przekazywać ani odsprzedawać innym osobom.foto 1
foto 2

3. Akcja Wiem co podpisuję jest skierowana do osób zawierających umowy, szczególnie do seniorów. To oni są najczęściej ofiarami nieuczciwych przedstawicieli handlowych reprezentujących operatorów. Co zrobić, żeby nie zostać oszukanym? W ramach kampanii doradzamy, na co zwracać uwagę, gdy zawieramy umowę w domu, kiedy możemy od niej odstąpić, jak dochodzić roszczeń. Zajęcia mają formę wykładów, podczas których w przystępny sposób przedstawiamy słuchaczom typowe praktyki nieuczciwych sprzedawców. Pokazujemy jak się przed nimi bronić. W 2018 roku przeprowadziliśmy ponad 100 spotkań dla prawie 8 tys. seniorów.


4. Kampania Klikam z głową” to z kolei spotkania z uczniami szkół podstawowych, ich rodzicami i nauczycielami. Podczas luźnych lekcji przybliżamy dzieciom i ich opiekunom cyfrowy świat, wymieniamy się doświadczeniami w korzystaniu z urządzeń mobilnych i komputerów, czy też uczymy jak rozpoznać koszt SMS-a o podwyższonej opłacie. W 2019 roku w województwie podlaskim zamierzamy przeszkolić blisko 3000 uczniów. W kolejnych latach będą to kolejne tysiące młodych uczniów szkół podstawowych.


W przypadku zainteresowania mieszkańców gminy Mońki tematem kampanii
i zaistnienia potrzeby zdobycia dodatkowej wiedzy w tym zakresie, zachęcamy do zgłaszania tego faktu do Urzędu Miejskiego w Mońkach. Postaramy się zorganizować bezpłatne spotkani
a edukacyjne, podczas których będzie okazja do bezpośredniej rozmowy z ekspertami Urzędu Komunikacji Elektronicznej.foto 1

Opublikowano:2019-01-10 18:54:23